1. Αρχική
  2. » Υπηρεσίες » Υπηρεσίες Διαδικτύου »
  3. Jet Net

Jet Net
Κατασκευή ιστοσελίδων | Ανάπτυξη web εφαρμογών

Πληροφορίες

Bασικές δραστηριότητες της εταιρείας είναι:

Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων (websites), ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops) και ενημερωτικών πυλών (web portals)
Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη εξειδικευμένων διαδικτυακών εφαρμογών (web applications) και online συστημάτων
Η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας διαδικτυακού περιεχομένου (web hosting services)
Η παροχή υπηρεσιών διαδικτυακής διαφήμισης (πλατφόρμα Google Adwords)


Δείτε το Χάρτη