1. Αρχική
  2. » Υγεία » Ψυχολόγοι »
  3. Παναγιώτης Απότσος

Παναγιώτης Απότσος
Ψυχολόγος

Πληροφορίες

Η Προσωποκεντρική Προσέγγιση, θεωρεί ότι οι άνθρωποι διαθέτουν τα εφόδια να επιλύσουν τα ποικίλα ψυχολογικά προβλήματα τους εφ’ όσον τους παρασχεθεί το κατάλληλο θεραπευτικό περιβάλλον. Η θεραπεία ενδυναμώνει τον πελάτη ώστε να απολαμβάνει πιο ολοκληρωμένη ζωή.

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ – Ακαδημαϊκός συνεργάτης ATHENIAN COLLEGE – Εξωτερικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Ψυχοκοινωνικών Μελετών Β. Ελλάδας – Εισηγητής σε ημερίδες.

Σπουδές: Πρόγραμμα Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α. PgD: Strathglyde University. Master of Science: Ψυχική Υγεία- Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκπαιδεύσεις: α) Προσωποκεντρική Ατομική, Ομαδική και Οικογενειακή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία (ΚΕΠΠ-ICPS), β) Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας του Ψ. Ν. Α. γ) Ψυχιατρική Κλινική Αιγινητείου Νοσοκομείου, δ) Τεστ Μελανοκηλίδων Rorchach. Μέλος: * Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων * Έγκριτο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, (τ. Πρόεδρος 2009-2011) * Ομάδα Δράσης των Συμβούλων χωρίς Σύνορα (ΣχΣ), * Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής * WAPCEPC (World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling) Μεταφράσεις άρθρων Προσωποκεντρικής Προσέγγισης. Δημοσιεύσεις σε: Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (2009) και Περιοδικό «Ψυχιατρική».


Δείτε το Χάρτη