1. Αρχική
  2. » Υγεία » Ψυχολόγοι » Ψυχοθεραπευτικά Κέντρα »
  3. Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο

Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο
Ψυχοθεραπευτικό κέντρο

Πληροφορίες

Το Α.Ψ.Κ. ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1980 & αποτέλεσε την έμπρακτη έκφραση μιας σειράς διαφωνιών,διαπιστώσεων αλλά & θέσεων στον Ελληνικό ψυχιατρικό χώρο. Δραστηριότητες: Τμήμα θεραπείας ενηλίκων που παρέχει πρώτη συνάντηση & διαγνωστική περίοδο, Ατομική-ομαδική ψυχοθεραπεία, Ομαδική ανάλυση, Ψυχόδραμα, Κοινωνικοθεραπεία, Ψυχοθεραπευτικές κοινότητες (καθημερινή,δεκαπενθήμερη,θερινή), Υποστηρικτικές θεραπείες (Συμβουλευτικές συναντήσεις, Παρακολούθηση παλαιών περιστατικών (follow-up), Οικογενειακές συναντήσεις, Φαρμακοθεραπεία, Εφημερίες), Θεραπεία οικογένειας-ζεύγους, Ομάδα διατροφικής συμπεριφοράς, Θερινές θεραπευτικές δραστηριότητες. Τμήμα θεραπείας οικογένειας & παιδιών που παρέχει: Αξιολόγηση παιδιών-εφήβων-γονέων, Ψυχοθεραπεία – Κοινωνικοθεραπεία ατομική & ομαδική, Θεραπεία οικογένειας-ζεύγους, Ειδικές θεραπείες παιδιών (Μουσικοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ειδική αγωγή), Θερινό θεραπευτικό τμήμα οικογένειας & παιδιών. Τέλος το κέντρο διοργανώνει σεμινάρια (για γονείς,εκπαιδευτικούς,στελέχη επιχειρήσεων καθώς & για ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές), συνέδρια & ημερίδες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Ιωάννινα καθώς & άλλες εκπαιδευτικές & ερευνητικές δραστηριότητες.


Δείτε το Χάρτη